13 C
Vinkovci
Četvrtak, 19. svibnja 2022.

Poziv hrvatskim braniteljima za sudjelovanje u anonimnoj anketi

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr
Kao partner na projektu „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi 4 istraživačke dionice

Trenutačno provodi se anketno istraživanje u okviru dionice „Aspekti radne (ne)aktivnosti branitelja“. Glavni cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u položaj aktivnosti hrvatskih branitelja u dobi između 45 i 65 godina starosti kao i u njihove stavove i zadovoljstva mjerama poticanja zapošljavanja.

Hrvatski branitelji pozvani su na sudjelovanje u ovoj anonimnoj anketi  

Projekt „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ provodi se u svrhu poboljšanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Branitelji projektom ostvaruju izravnu korist sudjelovanja u kreiranju smjernica za unapređenje zakonskih odredbi kojima se reguliraju njihova prava s ciljem poboljšanja sustava zdravstvene skrbi za branitelje, olakšanoga zapošljavanja i sustavnog poticanja osnivanja društvenih poduzeća i ubrzanja komunikacije ciljane skupine s donositeljima odluka.

Projekt je usmjeren ka postizanju otvorenije komunikacije između braniteljske populacije i javnosti, a dugoročni cilj projekta je i obogaćivanje ponude ratnog i adrenalinskog turizma u RH i to kroz izravno zapošljavanje branitelja (poticanje sezonskog i cjelogodišnjeg angažiranja branitelja od strane turističkih agencija).

Nositelj projekta je Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno