Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti da do 01. srpnja 2019. godine podnesu zahtjev za najam prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i najam drvenih kućica i štandova za prigodnu prodaju od 13. do 22. rujna na manifestaciji Vinkovačke jeseni.

Za najam su na raspolaganju:

1.) Šator ( cca 1500 m2) – Trg Vinkovačkih jeseni – najam šatora za ugostiteljske usluge

Početna minimalna cijena za najam šatora iznosi 30.000,00 kn + PDV.  Ukoliko se javi više ponuditelja prihvatit će se ponuda sa najvišom cijenom. Odabrani ponuditelj dužan je nakon odabira uplatiti kompletnu cijenu najma kako bi rezervirao prostor.

Uvjet organizatora je prodaja pića koja je organizator dogovorio te kvaliteta i sposobnost za provođenje ponuđene usluge.

2.) Restoranski prostor Trg dr. Franje Tuđmana (Parkiralište Hotela Slavonija)

Početna cijena zakupa prostora za restoran je 40.000,00 kn + PDV. Ukoliko se javi više ponuditelja prihvatit će se ponuda sa najvišom cijenom. Odabrani ponuditelj dužan je nakon odabira uplatiti kompletnu cijenu najma kako bi rezervirao prostor.

Uvjet organizatora je prodaja pića koja je organizator dogovorio te kvaliteta i sposobnost za provođenje ponuđene usluge.

3.) Štandovi i drugi objektiTrg dr. Franje Tuđmana (Parkiralište Hotela Slavonija) –

Pod štandovima i drugim objektima se u smislu ovih uvjeta podrazumijevaju

 • 31 štand,  cijena najma 1.000,00 kn + PDV
 • 10 drvenih kućica 2x2m, cijena najma 2.500,00 kn + PDV (osim za ugostiteljstvo i prehranu za što je cijena 5.000,00 + PDV)
 • 10 velikih drvenih kućica 3×3 m (cca 160×280 cm unutarnji prostor), cijena najma 5.000,00 kn + PDV, za Fast food cijena je 10.000,00 kn + PDV
  U kućicama za ugostiteljstvo se primjenjuje načelo ekskluzive.

Na štandovima isključivo smiju izlagati izlagači koji prodaju rukotvorine, razni OPG, te ostala prigodna prodaja. Na štandu se ne smije prodavati hrana po principu naplate konzumacije hrane. Takve djelatnosti se obavljaju isključivo u kućicama.

Cijene najma restoranskog prostora, štandova i drugih objekata odnose se za cijelo vrijeme trajanja manifestacije 54. Vinkovačkih jeseni, tj od 13.- 22. rujna 2019. godine.

Kućice i štandovi imaju osiguran osnovni priključak struje i to od 5kW za restorane, te po 500W za štandove i kućice, a naknada za korištenje električne energije iznosi 50 kuna po štandu, odnosno 100 kuna po kućici za svih 10 dana manifestacije.

U cijenu najma za restorane uključen je i osnovni priključak na vodovodnu mrežu.

Iskazivanje interesa obavlja se pisanim putem i mora sadržavati detaljan opis proizvoda i usluga koje će se nuditi, oznaku (broj) prostora za koji se prijavljuje.

Pisani iskaz (POPUNJENI OBRAZAC) dostaviti na adresu

NOVOSTI D.O.O.

JURJA DALMATINCA 29,

32100 Vinkovci

ili putem e-mail adrese:

prodaja@novosti.hr

Odluku o najpovoljnijim ponudama donijet će povjerenstvo. Povjerenstvo će pri odlučivanju dati prednost ponuditeljima prema redoslijedu pristiglih ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljima zaključit će se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Više informacija i uvjete najma potražite na www.vinkovackejeseni.hr. Možete nas i kontaktirati na prodaja@novosti.hr ili na 099 447 88 17 .

POSEBNE NAPOMENE:

 • Najmoprimci su dužni strogo se pridržavati radnog vremena manifestacije, tj. Slavonskog sokaka, te su dužni svoje objekte držati otvorenima za posjetitelje zavisno o djelatnosti.
 • Štandovi: radnim danom od 16h do 23h, vikendom od 10h do 24h.
 • Restorani i kućice: radnim danom od 16h do 23h, vikendom od 10h do 01h, odnosno sukladno Odluci o produljenom djelatnom vremenu.
 • Najmodavac može naknadnom odlukom ili u dogovoru sa pojedinim Najmoprimcem utvrditi radno vrijeme drugačije od onoga kako je opisano u prethodnom tekstu. Nepridržavanje pravila o poštivanju radnog vremena smatra se kršenjem odredbi ugovora o najmu.
 • Najmodavac je obavezan osigurati zaštitarsku službu koja će održavati red na cijelom prostoru manifestacije.
 • U okviru održavanja reda i čistoće svi Najmoprimci su dužni održavati čistim prostor ispred svog iznajmljenog prostora te obavezno imati kante za smeće pokraj svojih objekata, te to isto smeće odlagati u kontejner kojeg je Najmodavac dužan pribaviti i brinuti se o njegovom pražnjenju. Ukoliko se Najmoprimci ne budu pridržavali pravila o redu i čistoći, to će se smatrati kršenjem ugovora o najmu.
 • Sva vozila dostave mogu ući u prostor manifestacije do 16h radnim danom, te do 10h vikendom.

Nakon tog vremena ulaz za dostavna vozila je zabranjen.