-2 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 4. prosinca 2023.

Poziv za programe javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu. Riječ je o potpori djelatnostima u kulturi, aktivnostima, manifestacijama i projektima u kulturi od interesa za RH, a takvima se smatraju: programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba u kulturi ulaze programi: redovne djelatnosti udruga u kulturi, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), vizualnih umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, monografija iz područja kulture i umjetnosti, knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga, književnih programa u knjižarama, muzejske djelatnosti, zaštite i očuvanja arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizacije kulturne baštine, međunarodne kulturne suradnje, izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.Poziv je otvoren do 17. rujna 2018. godine, a sve dodatne informacije i poveznica za prijavnicu mogu se naći na https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19966

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno