Pravila nagradnog natječaja

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA
Organizator Nagradnog natječaja je Novosti d.o.o., Jurja Dalmatinca 29, 32100 Vinkovci, OIB: 64415267112.
Natječaj se organizira u svrhu promocije Sajma EU projekta kojega provodi VIA d.o.o.. Pravila natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na mrežnoj stranici https://novosti.hr/, te na Facebook stranici: https://www.facebook.com/Novosti.hr1.
TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj traje od 6. svibnja 2024. do 9. svibnja 2024 godine.
SUDIONICI
Natječaj je otvoren za sve punoljetne fizičke osobe. Zaposlenici Novosti d.o.o. i VIA d.o.o. te uži članovi njihove obitelji nemaju pravo sudjelovanja u Natječaju.
KAKO SUDJELOVATI
Sudionici trebaju putem Facebook stranice Novosti.hr lajkati objavu te u komentar navesti točan odgovor na postavljeno pitanje i razlog zašto baš on treba osvojiti nagradu.
NAGRADE
Sudionici ovog natječaja koji ispunjavaju uvjete mogu osvojiti nagrade: obiteljski ručak, obiteljska ulaznica za bazen, godišnja članarina Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te mobitel Samsung Galaxy A25 5G
Novosti d.o.o. obvezuje se dodijeli nagrade dobitnicima na dan 9. svibnja 2024. godine ili u roku od 30 dana od dana objave dobitnika na internetskoj stranici https://novosti.hr/ i https://www.facebook.com/Novosti.hr1.
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnik nagrade bit će biran svaki dan (6., 7., 8. i 9. svibnja 2024. godine).
Svaki sudionik u mogućnosti je dobiti nagradu samo jedan put tokom cijelog razdoblja trajanja Natječaja.
POBJEDNICI I PREUZIMANJE NAGRADA
Pobjednici natječaja bit će objavljeni na web i facebook stranici Organizatora najkasnije pet radnih dana po završetku. Pobjednici su dužni u samoj prijavi ostaviti svoje kontakt podatke, uključujući točno ime, prezime, adresu i broj mobitela. Nakon što pobjednik preuzme nagradu, smatra se da je Organizator ispunio sve svoje obaveze prema njemu. Ne postoji mogućnost unovčenja ili zahtijevanja nekog drugog proizvoda ili usluge Organizatora u zamjenu za osvojenu nagradu.
Sudionici natječaja i pobjednici u cijelosti ovlašćuju Organizatora za objavu i korištenje njihovih imena i komentara u promidžbene svrhe.
OGRANIČENJA I ODRICANJA
Sudjelovanjem u Natječaju, sudionik prihvaća Pravila nagradnog natječaja i suglasan je da je njegova odgovornost proučiti navedena pravila i upoznati se s njima. Svaki sudionik prihvaća prava i obveze navedene u Pravilima.
Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu i mogući trošak za preuzimanje nagrade). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.
Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.
Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail: info@novosti.hr ili putem društvenih mreža.
Organizator ne odgovara za tehničke smetnje u radu bilo koje vrste (prekid/nedostupnost u radu mreža, servera, internet stranica, telefonskih i dr. veza na koje ne može utjecati) vezane uz Natječaj.
Organizator ne odgovara za bilo kakve netočne podatke ili kvarove, prouzročene bilo od strane korisnika internetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale kao posljedica programiranja povezanog ili korištenog tijekom ovog Natječaja. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu, uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice.
Svi sudionici prihvaćaju Pravila privatnosti i potvrđuju da su ih pročitali na ovome linku:  Izjava o privatnosti
Natječaj se može prekinuti isključivo u okolnostima na koje Organizator ne može svjesno utjecati, npr. onima koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili popraviti.
OSOBNI PODACI
Organizator cijeni Vašu privatnost i zato su Vaši osobni podaci kod nas pažljivo sačuvani. Osobni podaci su informacije koje Vas identificiraju kao pojedinca i njima se smatraju svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefon i sl.)
Zaštita Vaših osobnih podataka znači da nikada nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke na bilo koji način.
Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika Natječaja u skladu s Politikom zaštite privatnosti navodnom u Pravilima privatnosti.
Organizator će koristiti Vaše osobne podatke isključivo u svrhu ovog Natječaj.
RAZNO
Na ova Pravila te na Natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski sud u Vinkovcima.
Organizator zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku o čemu će istaknuti obavijest na isti način kako su objavljena ova pravila Natječaja.