Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt “Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama”, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta, koji traje do 31. svibnja ove godine, je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu osjetljivim društvenim skupinama i povećati suradnju i povezivanje različitih pružatelja socijalnih usluga i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Nadalje, želi se podići razina informiranosti i poučavanje o pravima društveno osjetljivih osoba, starijih osoba, invalida te ojačati kapacitete zaposlenika i volontera Udruge za podršku kroz edukacije kako bi poboljšali pružanje usluga društveno osjetljivim osobama osobito starijim osobama, invalidima, korisnicima zajamčene minimalne naknade u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

“U sklopu tog projekta nastavljamo pružati besplatnu pravnu pomoć društveno osjetljivim skupinama u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru i u Osijeku. Jedna od aktivnosti na projektu su i specijalizirane edukacije pa će ih tako biti održano ukupno pet. Prva edukacija je održana u siječnju u Društvu multiple skleroze Vukovar. Na edukaciji su sudjelovali članovi Društva multiple skleroze naše županije, a edukatorica je bila djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Melita Bošnjak. Tema edukacije su bili ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilje u obitelji, oblicima nasilja, tijeku prekršajnog postupka i o nadležnim institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć”, ističu u udruzi.

Ostale edukacije u sklopu ovog projekta organizirane su za zaposlenike, volontere i članove Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te su tako u ožujku održane dvije takve edukacije. Prva je održana 7. ožujka na temu “Prava u sustavu socijalne skrbi i socijalne usluge u odnosu na društveno osjetljive osobe”, a druga 15. ožujka na temu “Pomoć u kući-socijalna usluga”. Edukacije su održane u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru, gdje je i sjedište Udruge. Posljednje dvije edukacije će biti održane u travnju i u svibnju. Inače, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ima urede u Vukovaru, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu. U Zagrebu se nalazi Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja gdje se građani mogu javiti na besplatan broj 116 006.