Nakon što je župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić donio odluke o proglašenju elementarne nepogode za dijelove županije koji su u nedjelju, 7. srpnja, bili pogođeni jakim nevremenom, građani su se po objavi Odluke i njenog stupanja na snagu trebali se javiti u sjedišta općina i gradova kako bi tamo donijeli potrebnu dokumentaciju i prijavili nastalu štetu. Na osnovu procjena, građani bi trebali dobiti određena sredstva kako bi dijelom ili u cijelosti pokrili nastalu štetu.

Stoga je danas, na sjednici Gradskog vijeća Vukovara riječ bila i o tome tko sve udovoljava kriterijima da mu bude isplaćena nadoknada na ime materijalne štete.

Prije svega vijećnike je interesiralo imaju li pravo na nadoknadu štete od strane države i vlasnici objekata koji su osigurani i koji će biti obeštećeni od strane osiguravajućih društava. Isto tako postavljeno je i pitanje hoće li i vlasnici osobnih automobila, koji su oštećeni, također biti obeštećeni na bilo koji način.

Na sjednici je tako rečeno kako pravo na isplatu nadoknade na ime elementarne nepogode od strane države neće imati vlasnici objekata koji su osigurani u nekoj od osiguravajućih kuća. Jedan od preduvjeta za isplatu štete je i taj da je objekt legaliziran inače on za državu „ne postoji“.

Kada je riječ o oštećenim osobnim automobilima niti tu nema dobrih vijesti za većinu građana. Naime, država neće ni na koji način isplatiti štete na ime oštećenih vozila.

Iako je svaka pomoć u ovakvim situacijama više nego dobro došla, građani i nemaju razloga za previše nezadovoljstva. Razlog tome su prije svega mizerne nadoknade koje je u sličnim situacijama država isplaćivala građanima. Kako god, građani su već počeli podnositi potrebnu dokumentaciju kako bi podnijeli zahtjev za nadoknadu štete od elementarne nepogode. Ti zahtjevi se u Vukovaru predaju do 16. srpnja, a potrebno je ispuniti traženi obrazac te priložiti fotografije oštećenoga objekta kao i preslike osobne iskaznice i vlasničkog lista. Nakon toga će na teren izaći povjerenstvo kako bi procijenili štete što se potom šalje u Vukovarsko-srijemsku županiju. Odluku o visini nadoknade donosi Ministarstvo financija koje ima konačnu riječ.