Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je u okviru 16. Drvnotehnološke konferencije organizrao radionicu na temu Prijedlozi zaopunu sektorske politike: “Smjernice ROSEWOOD projekta.

Drvno-tehnološka konferencija je centralni događaj ovog tipa u Hrvatskoj i regiji i ovaj put je bila u znaku Vukovarsko-srijemske županije, na čijem prostoru se nalazi najveće šumsko bogatstvo Republike Hrvatske – Spačvanski bazen sa svjetski poznatim slavonskim hrastom, hrastom lužnjakom.

Direktor Centra kompetencija d.o.o., dr. sc. Ivan Ambroš je predstavnicima drvne industrije, ministarstava, obrazovnih institucija, sektorskih udruženja, klastera i donosioca odluka predstavio projekt ROSEWOOD, njegove ciljeve, rezultate SWOT analize provedene u regiji istočne Europe te primjere najboljih praksi i inovacija prikupljenih u okviru ROSEWOOD projekta.

Radionici su uz partnere na projektu PRO WOOD klaster iz Rumunjske, Šumarski institut iz Slovenije, Hrvatski šumarski institut i članove i stručnjake ROSEWOOD mreže prisustvovali i predsjednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Slovenskoga parlamenta Franc Breznik i Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Tomislav Panenić, sa članovima. Na samoj konferenciji je sudjelovalo više od 300 predstavnika sektora i institucija koji su raspravljali o aktualnim sektorskim pitanjima.

Konferenciju je otvorio župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić kao izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. Na konferenciji su kao sudionici na panel raspravama sudjelovali zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro, direktor Spačva d.d. dr. sc. Josip Faletar, član Uprave Spačva d.d. Ivan Perković, direktor Bjelin Otok d.o.o. Jozo Jović, direktor Centra kompetencija d.o.o. dr. sc. Ivan Ambroš i mnogi drugi stručnjaci iz lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije.

Konferenciju je zatvorio zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro koji je pohvalio panel rasprave organizirane u okviru konferencije. Istaknuo je važnost ROSEWOOD projekta za Vukovarsko-srijemsku županiju, Republiku Hrvatsku i Europsku uniju i naglasio potrebu suradnje svih dionika lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije od stabla u šumi pa sve do finalnog proizvoda kako bi se kontinuirano radilo na pametnom i održivom korištenju vrijednog šumskog resursa.