Foto: Grad Vinkovci

Vlada Županije Posavske, objavljeno je na službenoj stranici Grada Vinkovaca, jučer je bila domaćin Foruma Dunav-Sava suradnje u Orašju. Forumu su nazočili predstavnici grada Ulma, Vukovarsko-srijemske županije, gradova Vinkovci, Vukovar, Novi Sad i Sombor te općine Orašje. U ime Grada Vinkovaca na forumu je sudjelovala pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Katarina Vučić.

Raspravljalo se o strukturi Foruma Dunav-Sava, osnivanju Koordinacijske grupe te planiranim aktivnostima u 2020. godini vezanim za kulturu, logistiku i zaštitu okoliša, područjima na kojima su partneri već surađivali te planiraju i daljnje zajedničke akltivnosti.