Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacije novoosnovanih MSP-ova – Faza II. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga. Poziv se ne odnosi na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Svrha poziva jest poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Nova poduzeća se ovim pozivom potiču na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ukupna alokacija poziva jest 150 milijuna kuna, a novoosnovana poduzeća mogu dobiti potporu od 150.000,00 kuna do 1.400.000,00 kuna. Projektne prijave počet će se zaprimati 15. veljače 2019. godine, a s obzirom da je se poziv provodi kao otvoreni postupak u trajnom modalitetu, projektne će se prijave zaprimati sve do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja alokacije.

Više o pozivu, prihvatljivim aktivnostima i troškovima, možete saznati na ovoj poveznici.