Jučer je u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije održan koordinacijski sastanak vezan uz pripremu projekata u sektoru obrazovanja – projekata koji su dio Razvojnog sporazuma i projekata koji se tiču regionalnih centara kompetentnosti (RCK).

U okviru Razvojnog sporazuma prijavljeni su projekti Drvno tehnološki centar i Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura, a koji će omogućiti pohađanje prakse učenicima Drvodjelsko-tehničke školi Vinkovci i Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci. Treći projekt koji se aktivno priprema u okviru navedenog sporazuma, a na kojem je također nositelj Vukovarsko-srijemska županija je Radionička hala. Partneri na projektu su Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Drvodjelsko-tehnička škola Vinkovci i Srednja strukovna škola Vinkovci.

Na nadolazeće natječaje za RCK, projekt će pripremati Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci kao RKC u sektoru poljoprivrede u partnerstvu sa Srednjom školom Ilok te ostalim partnerima. U sektoru elektrotehnike i računalstva Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci i Tehnička škola Županja sudjelovat će kao partneri RKC Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. U sektoru turizma i ugostiteljstva Srednja strukovna škola Vinkovci je partner RKC Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek. U sektoru strojarstva Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci i Tehnička škola Županja su partneri RKC Tehničkoj školi Slavonski Brod.

Sastanak je održan u svrhu koordiniranja aktivnosti u projektima posebice u pogledu nabave opreme, a ispred RA VSŽ sastanak su vodili ravnatelj Ilija Cota i voditeljica Odjela za pripremu programa i projekata Zrinka Lončar.