Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera provodi se radi sprečavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci, stoga je njihovo planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad Vinkovce.

Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, jedinice lokalne samouprave dužne su postupati po godišnjem programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, a koje donosi resorno ministarstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako bi se osigurala cjelovitost i opravdala svrsishodnost provedenih mjera propisanih Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i propisa donesenih na osnovi ovog Zakona Veterinarska stanica Vinkovci je upravo završila sa obavljanjem jesenske deratizacije javnih površina grada Vinkovaca na temelju Ugovora o usluzi deratizacije.

“Temeljem postupka javne nabave donesena je odluka o odabiru te je sklopljen ugovor o usluzi proljetne i jesenske deratizacije javnih površina i šahtova na području grada Vinkovaca. Uslugu smo izvršili sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva, a trenutno traje i postupak jednostavne nabave za uslugu deratizacije domaćinstava i stambenih zgrada Grada Vinkovaca.”, rekla nam je Ana Kudric iz Veterinarske stanice Vinkovci, dodavši kako njihova tvrtka također obavlja redovno, temeljem ugovora ili narudžbenice i sustavne deratizacije domaćinstava na području svih općina bivše općine Vinkovci.

Deratizacija podrazumijeva postavljanje zatrovanih meka u kanalizacijski sustav, kanale oborinskih voda, ruševine i napuštene objekte, stambene objekte i okućnice, odlagališta otpada, kao i zelenih površina. Suzbijanje štetnih glodavaca u i oko stambenih objekata mjerama deratizacije treba se provoditi sustavno i organizirano kao posebna mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Programu mjera i Provedbenom planu izrađenom za područje općine i grada u isto vrijeme kada se provode i na drugim propisanim površinama i to dva puta godišnje.

Neovisno o odluci općine i grada o načinu financiranja, tijekom provođenja mjera sustavne deratizacije stanari trebaju surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce. Iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane. Onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace te ne smiju dirati niti premještati zatrovane mamce.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nejasnoća, građani se mogu obratiti djelatnicima Veterinarske stanice na broj telefona 032/339 192.