Udruga hrvatskih putničkih agencija u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom 2016. godine realizira 16UHPA1317443065965 te poduzima potrebne aktivnosti na stvaranju klastera destinacijskih menadžment kompanija za osam turističkih regija/klastera. Nakon održane prve dvije radionice za klaster Slavonije u Osijeku i Požegi u suradnji s tamošnjim županijskim turističkim zajednicama, danas će biti održan nastavak edukacija i to u Vukovaru uz podršku Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.