10 C
Vinkovci
Utorak, 5. ožujka 2024.

Projekt Aglomeracija Županja ulazi u završnicu

Više od autora

- vl promo-
Vinkovački List
Vinkovački List
info@novosti.hr

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ ulazi u posljednju fazu provedbe. Nositelj projekta je Komunalac d.o.o. Županja, a partneri Grad Županja i Općina Štitar te Hrvatske vode d.d. i Ministarstvo poljoprivrede. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00HRK od čega je 71,11 posto sufinancirao EU iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša. Preostalih 28,89% zajedno sufinanciraju Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode, te Grad Županja i Općina Štitar.

Provedba projekta u 2017. godini ostvarila je zacrtane ciljeve i planirane aktivnosti te se uskoro očekuje i dobivanje uporabne dozvole za sagrađene objekte, uključujući i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Bitno je istaknuti da je tijekom 2017. godine uređaj za pročišćavanje pušten u probni rad te postiže izvrsne rezultate i očekivane parametre. Navedeno potvrđuje važnost i opravdanost provedbe projekta prvenstveno za građane s područja Aglomeracije Županja u području dugoročne zaštite okoliša. Pored navedenog pročistača, od provedenih brojnih projektnih aktivnosti može se istaknuti izgradnja pristupne cestu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice Županja Centar, novi magistralni tlačni cjevovod ukupne duljine oko 2350 metara te rekonstruirana crpna stanica Stara Županja. Aktivnosti koje su u okviru projekta provedene na području Općine Štitar obuhvaćaju izgrađenu sanitarno-gravitacijsku kanalizaciju dužine 14 kilometara i izvedenih 710 priključaka na kanalizacijskoj mreži. Izgrađeno je 13 crpnih stanica te obavljena izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav za 524 kućanstava.


U 2018. godini očekuje se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ i ostvarenje ciljeva projekta – poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ljudi kroz poboljšani sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno