Infrastrukturni projekt Drvnog klastera Slavonski hrast našao se među tri projekta u Vukovarsko-srijemskoj županiji za koje su potpisani ugovori o sufinanciranju tijekom 6. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja se održala 21. rujna u Belom Manastiru. Riječ je o izgradnji infrastrukturnog objekta Drvno-tehnološkog centra u Općini Gradište.

Projekt izgradnje Drvno-tehnološkog centra na lokaciji poduzetničke zone Ambarine, kojemu je nositelj Vukovarsko-srijemska županija, vrijedan je 25 milijuna kuna, uključujući i troškove opremanja. Objekt opremljen naprednim 3D tehnologijama za razvoj novih proizvoda, modernim CNC strojem za izradu prototipa, strojevima za pripremu i obradu drva, alatima za tvorničku kontrolu kvalitete, sušionicom, eksperimentalnom sušionicom i kotlovnicom na biomasu za cilj ima poboljšati poslovanje i unaprijediti poslovno okruženje u drvno-prerađivačkom sektoru. Također, time bi se doprinijelo zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja na ovim prostorima, a sam projekt svoje pozitivne učinke ne bi prelijevao isključivo na krajnje korisnike infrastrukture, nego bi od njega profitirali svi stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, ali i šire: građani Republike Hrvatske te Europske unije.

Naime, na području Vukovarsko-srijemske županije nalazi se najveći i cjeloviti kompleks šuma hrasta lužnjaka u Europi. Spačvanski je bazen najvrjedniji šumski resurs Republike Hrvatske, bogat svjetski poznatim i priznatim slavonskim hrastom. Nažalost, za ovu vrijednu sirovinu na ovim prostorima ne postoji inovacijska i istraživačka infrastruktura u kojoj bi se kontinuirano vršile aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija te prijenosa i produkcije novih znanja i tehnologija, a koje su neophodne za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Na taj tekući problem Drvni klaster namjerava odgovoriti izgradnjom, opremanjem i stavljanjem u punu funkciju infrastrukturnog objekta Drvno-tehnološkog centra, koji će doprinijeti pametnom i održivom korištenju ovog vrijednog šumskog resursa, naravno u skladu s direktivama i strategijama Europske unije i Republike Hrvatske. Objekt, koji će se u konačnici sufinancirati sredstvima EU u visini od 70% ukupnog troška, zamišljen je kao platforma na kojoj se potiču aktivnosti razvoja, istraživanja i inovacija što bi, naposljetku, dovelo do toga da se drvna sirovina prerađuje u ekološke proizvode visokog stupnja finalizacije i visoke dodane vrijednosti.

Više na temu u novom broju Vinkovačkog lista!