U Iloku je održana završna konferencija projekta “Gourmet Hrvatska”, koji za cilj ima povezivanje prehrambeno – prerađivačkog sektora sa sektorom turizma kako bi Hrvatska sukladno Strategiji razvoja turizma do 2020. godine postala prepoznatljiva gastronomska turistička destinacija te ušla u 20 vodećih turističkih destinacija u svijetu.

Završnoj konferenciji projekta kojemu je cilj povezivanje zelene i plave Hrvatske, odnosno kontinenta i Jadranskog mora, nazočio je i načelnik sektora za industrijsku politiku Ministarstva gospodarstva Robert Blažinović. O povezivanju za koje interes imaju i proizvođači i turistički djelatnici, a koje se još uvijek nije realiziralo na adekvatan način, kazao je: „Osnovni problem te za sada nedovoljno dobre suradnje su nedostatne količine koje domaći proizvođači nude. Hotelijeri i vlasnici restorana kažu kako žele domaće proizvode u svojim restoranima i hotelima, ali ih nema dovoljno. Neophodno je proizvođače motivirati da proizvode više i kvalitetnije proizvode koje bi isporučivali na Jadran“

Kako se moglo čuti domaći proizvođači za potrebe turizma u Hrvatskoj osiguravaju dovoljne količine jabuka, višanja, trešanja, mandarina, jaja i meda, a kada je riječ o mesu samo mesa peradi. Sve drugo se mora uvoziti.

“Hotelijeri nisu zadovoljni sa ponuđenim količinama domaćih proizvoda i to posebno u vrijeme turističke sezone. Ta ponuda se može značajno povećati. Izradit ćemo bazu podataka koju će činiti proizvođači sa svojim proizvodima i količinama, ali i vlasnici hotela i restorana sa svojim potrebama. Sve će biti na jednom mjestu kako bi znali što se nudi i što se trži“, istaknuo je državni tajnik u ministarstvu turizma Frane Matušić.