Foto: Glas Slavonije

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci u ovoj godini bilježi rast broja korisnika i prerađenih količina sirovina, od 2016. do kraja 2018. godine u inkubaciji je tako bilo prijavljeno 13 malih i srednjih poduzeća, odnosno korisnika uredskih prostorija i preradbenih kapaciteta, a u prvoj polovici ove godine prijavila su se četiri nova. Novi korisnici prijavili su se za višenamjensku halu, najavljene su i tri nove prijave za korištenje subvencioniranih usluga, a pristižu i dodatni upiti.

Drenovački inkubator otvoren je u rujnu 2016. godine s ciljem poticanja razvoja postojećih i pomoći u osnivanju novih malih i srednjih poduzeća. Riječ je o projektu vrijednom oko 12,5 milijuna kuna, u 99-postotnom iznosu financiranom europskim sredstvima i prvom inkubatoru u ruralnom području koji omogućava proizvodnju prehrambenih proizvoda najmom prostora i strojeva za preradu.

Kako piše Glas Slavonije, početkom ove godine vođenje Inkubatora preuzeo je Matej Brnić, dotadašnji djelatnik drenovačke razvojne agencije “Vjeverica”. “Prošle je godine najveći interes bio za preradu jabuke i napravljeno je gotovo 3.500 litara 100-postotnog soka od jabuke. Višnja je u preradi bila zastupljena s oko 400 kilograma, a aronija i šljiva s oko 250 kilograma. Povećanje prerade sirovina u 2019. najbolje se vidi prema višnji, naime prerađeno je oko 1.500 kilograma, gotovo tri puta više u odnosu prema lani, a kroz Inkubator je prošlo i oko 500 kilograma marelice. Jabuka je za sada u ovoj godini prerađeno oko 1.000 kilograma, ali prava prerada tek nam slijedi u rujnu i listopadu. Šljiva koja se trenutačno prerađuje već je sada prešla prošlogodišnje količine i s oko 500 kilograma može se reći da smo na pola puta, jer imamo dogovorene prerade i u idućim danima”, ističe Brnić.

Zanimljivo je da je nova uprava nova uprava uvela linije proizvodnje u dva edukacijsko-proizvodna postrojenja za preradu voća i povrća i za preradu proizvoda od brašna. Na taj je način cjenovno smanjen trošak korisnika koji će doći u prostor i raditi isključivo jednu vrstu proizvodnje. Na raspolaganju su im linija za proizvodnju tjestenine, linija za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača, linija za proizvodnju soka, linija za proizvodnju džema i pekmeza te sušenje i destilacija. Inače, korisnici u inkubaciji koriste usluge prema subvencioniranim cijenama. Mogućnost ostanka svakog poduzetnika početnika u procesu inkubacije je pet godina, a postotak subvencije ovisi o broju godina rada.

U prvoj godini rada poduzetnici početnici imaju 100 posto subvenciju na korištenje opreme i usluga, u drugoj godini plaćaju 20 posto tržišne cijene, a svake sljedeće godine subvencija se smanjuje i njihov udjel povećava za 20 posto.