Sabor amaterskih kazališta Slavonije i Baranje i Kazalište Županja provode “Projekt šarenih jednakosti”. Projekt traje do 30. rujna, a tijekom srpnja održana je u Rijeci razmjena mladih u kojoj je sudjelovala 51 mlada osoba iz RH, Srbije i BiH, članovi kazališnih skupina iz Županje, Slavonskog Broda, Viljeva, Belišća, Sente, Crvenke, Kule, Travnika.

Projekt se održava uz potporu Agencije za mobilnost i programe EU-a, koja je, na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge za program Erasmus+ za 2019. godinu za Ključnu aktivnost 1 u području mladih, odobrila Saksib-u i Kazalištu Županja potporu od 238.000 kuna za ovaj projekt međunarodne razmjene mladih.

Opći je cilj projekta potaknuti učenje i razumijevanje ljudskih prava kod mladih, kako bi ih se osnažili za aktivno zastupanje svojih i tuđih prava.