Na međunarodnom turističkom sajmu Alpe-Adria 2020. u Ljubljani predstavljen je projekt Vrata spačvanskog bazena.

Projekt je vrijedan oko 25,5 milijuna kuna, a s 19 milijuna kuna sufinanciran je EU sredstvima. Sastoji se od raznih aktivnosti, izgradnje komunalne infrastrukture, do raznih istraživačkih, stručnih, znanstvenih aktivnosti i skupova i osmišljavanja raznih turističkih sadržaja. Izdvaja se izgradnja Bioekološko-edukacijskog centra, hostela sa 46 smještajnih kapaciteta, restoranom i multimedijalnom dvoranom.

Vrata Spačvanskog bazena dobila su status najvažnijeg turističkog projekta u županiji koji je ujedno dio Strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije.

Provedba projekta Vrata spačvanskog bazena započela u srpnju 2018. godine, a njegov završetak predviđen je za kolovoz 2020. godine.