Gradonačelnik Ivan Bosančić  potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za još jedan uspješan i hvalevrijedan projekt „Vrijeme užine III“ ukupne vrijednosti 1.126.731,11 kuna.

Bespovratna sredstva za provedbu Projekta osigurana su u Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Navedena sredstva odobrilo  je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz  poziv „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.)“

Gradu Vinkovcima, kao Nositelju projekta, odobreno je financiranje projektnih aktivnosti usmjerenih na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 – nedostatak hrane u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.126.731,11 kn.

Projekt „Vrijeme užine III.“ obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava dodjela školskog obroka djeci iz socijalno ugroženih obitelji tijekom boravka u osnovnoj školi, a u svrhu suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom će se osigurati 196.175 obroka u školskoj godini 2018./2019. za 1275 korisnika projekta iz 6 osnovnih školama s područja grada Vinkovaca i 7 škola s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt „Vrijeme užine III.“ nastavak je istoimenih projekata koji su se  uspješno proveli u prethodnim školskim godinama.

Stopa sufinanciranja za ovaj i slične projekte socijalne tematike iznosi  100% bespovratnim sredstvima i to 85% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj FEAD-a je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i sl.) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.

Grad Vinkovci je još jednom pokazao svoju socijalnu osjetljivost te se priključio promicanju suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti uz poštivanje načela dostojanstvenog postupanja, antidiskriminacije, jednakosti spolova i jednakih mogućnosti građana Vinkovaca i okolnih mjesta čije su osnovne škole partneri u ovom projektu.

Partneri u projektu:

 • O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci,
 • O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci
 • O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci
 • O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci
 • O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci
 • O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci
 • O.Š. Vođinci, Vođinci
 • O.Š. Josipa Lovretića, Otok,
 • O.Š. „Ivan Kozarac“ , Nijemci
 • O.Š. Stjepana Antolovića, Privlaka.
 • O.Š. „Julija Benešića“, Ilok
 • O.Š. Čakovci, Čakovci
 • O.Š. „Vladimir Nazor“, Komletinci

 

„Grad Vinkovci ulažu u sve segmente na području odgoja i obrazovanja  od ulaganja u odgojno obrazovnu  infrastrukturu, stipendiranja učenika, podjele besplatnih udžbenika i to nam predstavlja apsolutni prioritet. Na tragu navedenog je i ovaj projekt , koji se već treću godinu uspješno provodi„ istaknuo je gradonačelnik grada Vinkovaca Ivan Bosančić mag.oec.

Projektni prijedlog „Vrijeme užine III.“ pripremili su djelatnici Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. koji će svojim stručnim znanjem i iskustvom pomoći i u provedbi ovoga projekta.