- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Danas su u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru predstavljena dva projekta, Promotivni film Vukovarsko-srijemske županije i Program razvoja cikloturizma na kontinentu. Promotivni film Vukovarsko-srijemske županije prikazuje scene povijesnog i kulturnog nasljeđa, poljoprivrednu baštinu, turističke atrakcije, lov i ribolov, kulturne događaje i manifestacije i tradicionalnu eno-gastronomsku ponudu Vukovarsko-srijemske županije. Film je snimljen u suradnji s UO za turizam i kulturu VSŽ, UO za poljoprivredu i infrastrukturu VSŽ i TZ Vukovarsko-srijemske županije, a za njegovu izradu zaslužna je tvrtka Digital Cinema Enviroment d.o.o. Program razvoja cikloturizma na kontinentu uključuje Javni pozivi Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, putem kojeg je VSŽ provela niz aktivnosti kojima je poboljšala razinu kvalitete usluge za cikloturiste koji dolaze u našu županiju. O navedenim projektima govorili su župan Božo Galić, pročelnica UO za kulturu i turizam Marija Budimir i direktorica TZ Vukovarsko-srijemske županije Rujana Bušić Srpak.