Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova, a odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Stoga je iznimno važno omogućiti poljoprivrednicima pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje. Iz tog će razloga, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje, propusnice izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima.

Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom, stoji na stranici Ministarstva poljoprivrede.

Zahtjev za propusnicu ispunjava samo nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji kao fizičke osobe nisu obuhvaćeni Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH. Zahtjev za propusnicu ne mora ispuniti OPG koji nema potrebe izlaziti iz područja prebivališta ili stalnog boravišta.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama. U Vukovarsko-srijemskoj županiji to je Đuro Cerovčec, voditelj službe u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva i viši stručni savjetnik za mehanizaciju. Kontakt: 032/422-756; 091/4882-927; duro.cerovcec@mps.hr.

Propusnice će biti izdane:

  • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu
  • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama
  • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica
  • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne
  • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.