Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac i načelnik općine Ivankovo Marko Miličević, potpisali su danas u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ugovor o sufinanciranju projektiranja vodnih građevina i to za izradu idejnih i glavnih projekata sustava odvodnje, priopćili su iz VVK.
Riječ je o projektiranju mreže sustava odvodnje u općini Ivankovo u ukupnoj procijenjenoj potrebnoj duljini od 10,9 km i to u Ivankovu 4935 m, u Retkovcima 505 m i u Prkovcima 3705 m te za tlačni cjevovod Retkovci-Prkovci duljine 1700 m. Procijenjena vrijednost radova na projektiranju iznosi 300.000,00 kuna od čega 25 posto sufinancira Vinkovački vodovod i kanalizacija, a 75 posto Općina Ivankovo.
Projektiranje se radi za one dijelove općine Ivankovo koji nisu obuhvaćeni projektom “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna”, a sve s ciljem što veće priključenosti stanovništva na sustav odvodnje i proširenje sustava odvodnje na cijelu općinu. Planirani rok za završetak radova projektiranja je 30. studenoga 2020. godine.
Projektiranje obuhvaća 8 ulica u Ivankovu (Ulica Gorjani, Ulica Zrinjevac, Ulica Pater Jo De Brandt, Ulica Bošnjaci, Ulica Josipa Runjanina, Ulica kneza Mislava, Ulica Tina Ujevića i Ulica Josipa Stipana Reljkovića), 2 ulice u Retkovcima (Hercegovačka i Ulica Novi Sad) te 4 ulice u Prkovcima (Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Petra Preradovića, Glavna ulica i Zagrebačka ulica).