Marko Pavić, ministar regionalnog razvoja i fondova, napomenuo je da projekti koji se financiraju iz europskih fondova idu dalje i da njihova provedba nije upitna, a u iduće tri godine korisnicima i poduzetnicima bi trebalo isplatiti više od 53 milijarde kuna.

Ministar je predstavio mjere, odnosno paket pomoći namijenjen korisnicima fondova EU-a koji su izravno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom. Po podacima koje je iznio, aktualna je Vlada podigla stopu ugovorenosti projekata iz EU-u fondova s 9 na 90 posto, pri čemu je isplaćeno 34 posto sredstava. To znači da od 10,7 milijardi eura omotnice još treba biti isplaćeno 7,1 milijardu eura, odnosno više od 53 milijarde kuna za postojeće i još nešto budućih ugovora, a to će korisnicima i poduzetnicima biti isplaćeno u iduće tri godine.

„Hrvatska je od Europske komisije dobila predujmove za 2019. i 2020. godinu, vrijednosti 244 milijuna eura. To znači da smo od ulaska u EU do sada iz europskog proračuna povukli 25,6 milijardi kuna više no što smo uplatili članarina, rekao je ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a“, rekao je Pavić.

Po podacima Ministarstva, od 2013. do kraja ožujka ove godine ukupno je iz proračuna Europske unije u hrvatski državni proračun uplaćeno 49,5 milijardi kuna, dok je iz proračuna Hrvatske u proračun EU uplaćeno 23,9 milijardi kuna. Pavić ističe i da svi javni pozivi iz EU-ovih fondova idu dalje, kao i javne nabave. Napominje da u objašnjenju odluke Vlade kojom se Ministarstvo financija zadužuje da provjerava javne nabave jasno stoji da će europski fondovi po tom pitanju biti izuzetak.

Kada je riječ o situaciji s pandemijom koronavirusa, Pavić ističe da se preraspodjelom unutar postojećih operativnih programa pronašlo dodatnih 400 milijuna eura za nabavku medicinske opreme, za kreditiranje poduzetnika te za mjere zadržavanja radnih mjesta.

Navodi da će sva medicinska oprema koju je Hrvatska primila iz Kine biti plaćena iz europskih fondova, što iznosi više od 37 milijuna eura. Također, sva oprema koja će se proizvesti u Hrvatskoj, a Stožer civilne zaštite je kupi, biti će plaćena iz europskih fondova.

Za kredite i financijske instrumente osigurano je 114 milijuna kuna za ESIF mikrokredite, koje provodi HAMAG-BICRO, a tu je i 380 milijuna kuna za tzv. Covid-19 zajmove. Iz najavljenih preraspodjela za obrtna sredstva za kredite i financijske instrumente za poduzetnike će tako ukupno biti osigurano više od milijardu kuna. Kada je pak riječ o mjeri zadržavanja zaposlenih pri HZZ-u, preraspodjelom sredstava osigurano je 100 milijuna eura.