Trgovački sud u Osijeku donio je prvu presudu po tužbi za naknadu štete zbog probijanja nasipa u županjskoj Posavini tijekom katastrofalnih poplava 2014. godine. Državu i Hrvatske vode tužila je tvrtka iz Vinkovaca Šimun kojoj bi, prema nepravomoćnoj presudi, trebalo biti isplaćeno nešto manje od 3 milijuna i 650 tisuća kuna na ime štete te još 387 tisuća kuna zateznih kamata i sudskih troškova. Tvrtka Šimun tužila je državu i Hrvatske vode zbog štete koje su pretrpjeli nakon pucanja nasipa kod Račinovca i Rajevog sela 2014. godine. 

“Nalaže se tuženici Republika Hrvatska isplatiti tužitelju Šimun d.o.o., na ime štete novčani iznos od 3.649.484,88 kn kao i da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 387.298,00 kn sve zajedno s pripadajućim zateznim kamatama koje teku na te iznose po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem razdoblju za tri postotna poena, od 26.studenog 2018. pa do isplate, u roku osam dana”, stoji u presudi