22 C
Vinkovci
Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Racionalizacija državne uprave

Više od autora

- vl promo-
Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr
Prvi dani nove godine trebali bi pokrenuti Vladine odluke o racionalizaciji državne uprave, odnosno odluke o ukidanju i s drugim tijelima spajanju brojnih agencija, zavoda i ureda. Naime, Vlada je početkom kolovoza usvojila zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojim je predviđeno ukidanje ukupno 54 tijela i njihove spajanje s resornim ministarstvima ili drugim agencijama, uredima i slično. Kako je osnivanje ili rad niza tih tijela bio razrađen kroz zakonske tekstove tako je i njihovo ukidanje tražilo izmjene desetaka zakona, koji na snagu stupaju s 1. siječnja 2019. godine, a predviđaju ukidanje i pripajanje 20-ak agencija, zavoda ili uprava, čije će poslove i djelatnike uglavnom preuzeti resorna ministarstva. Jedno od najvećih spajanja dogodit će se u Ministarstvu unutarnjih poslova, kojemu su ‘pridruženi’ Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiranje i Ured za razminiranje, Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, te Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Kao posljedica tih spajanja, jedna od većih promjena koja se očekuje u resoru MUP-a je uspostava ravnateljstva civilne zaštite, a što bi osim bolje organizacije civilne zaštite trebalo osigurati i više novca iz EU. Ukidanje niza agencija i zavoda dogodit će se i u sektorima poljoprivrede i gospodarstva. Tako će s početkom godine s radom prestati Agencija za investicije i konkurentnost, koja će se, kao i Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo pripojiti Ministarstvu gospodarstva. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, pak, promijenit će naziv i postati Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, kojoj će se u cijelosti pripojiti Hrvatska agencija za hranu, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu te dio Hrvatske poljoprivredne agencije. Dio Hrvatske poljoprivrede agencije preuzet će resorno Ministarstvo poljoprivrede, koje će preuzeti i Hrvatsku poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu. Uz poslove, imovinu i obveze, Ministarstvo će preuzeti 306 zaposlenika Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. S početkom 2019. godine kao samostalna agencija više neće funkcionirati niti Agencija za regionalni razvoj, koja će se pripojiti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a niti Agencija za vodne putove, koja će ući u sastav Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Hrvatski zavod za prostorni razvoj pripaja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dok će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti stručne poslove koji su do sada bili u nadležnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. U resoru zdravstva Ministarstvo će preuzeti poslove Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi te Vladin Ured za suzbijanje zlouporabe droga, dok će Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzeti poslove dva zavoda, odnosno Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Ministarstvu znanosti i obrazovanja pripaja se Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, baš kao i dio Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dok drugi preuzima Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno