- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Danas se u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održala radionica na temu “Izrada studije utjecaja na okoliš”.

Radionica je dio edukacijskog paketa projekta “ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije”. Nositelj projekta je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske.

“Izrada studije utjecaja na okoliš” namijenjena je službenicima Vukovarsko-srijemske županije, jedinica lokalne samouprave i službenicima ostalih javnopravnih tijela koji u opsegu svog poslovanja imaju doticaj s EU fondovima ili svoje projekte namjeravaju kandidirati prema njima. Cilj je upoznati polaznike sa zakonodavnom osnovom vezanom uz zaštitu okoliša, osnovnim elementima i postupcima u procesu izrade dokumentacije te postupak procjene utjecaja na okoliš s obzirom na ulogu i nadležnost institucija u sustavu.

Predavači na radionici bile su Antonija Barišić Lasović i Ana Marković iz Hidroinga. Radionicu je pohađalo 20 sudionika, a ista je, zajedno s projektom, sufinancirana iz EU fondova i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a u sklopu tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.