U Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Vukovarsko -srijemske županije, ponovo je krenuo Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji obuhvaća žene u dobi od 50. do 69. godine života. Sve će žene u toj dobnoj skupini od Zavoda za javno zdravstvo na kućne adrese dobiti poziv za mamografski pregled koji sadrži upitnik i termin pregleda na Odjelu za radiologiju u vinkovačkoj bolnici.

U naznačenim terminima pregledi će u bolnici biti obavljani u poslijepodnevnim satima, a u slučaju suspektnog nalaza pacijentice se hitno pozivaju na dodatni ultrazvučni pregled, te upućuju na daljnju obradu i liječenje. Inače, sve pregledane žene svoje nalaze mogu podići nakon četiri tjedna na Odjelu za radiologiju, svakog radnog dana od 10 do 12 sati ili pri dolasku na pregled ostaviti frankiranu omotnicu koju su dobile u pozivu na pregled, pa će im isti biti poslan poštom na kućnu adresu.

Iz bolnice podsjećaju na važnost ovoga pregleda budući da se više od 90 % bolesnica s rakom dojke može izliječiti ako se dijagnoza postavi u ranom stadiju i ispravno liječi.