- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Iako neke jedinice lokalne samouprave u našoj Županiji nisu poštovale rok od 9. lipnja, do kada su morale Ministarstvu poljoprivrede dostaviti programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, po zadnjim informacijama taj posao ipak neće preuzeti županijske službe za poljoprivredu, nego će isti ostati u njihovoj nadležnosti. Naime, u tumačenju Ministarstva poljoprivrede stoji da ako programe ne naprave gradovi i općine, taj će posao preuzeti županijska uprava za poljoprivredu kao i prihod od najma ili prodaje zemlje. Za sada čini se, to ipak neće biti slučaj i prihodi ostaju jedinicama lokalne samouprave. Inače, prihod od poljoprivrednoga zemljišta dijeli se prema formuli, 65 posto jedinici lokalne samouprave, 10 posto županiji, a 25 posto državi.