5 C
Vinkovci
Nedjelja, 3. ožujka 2024.

Rast kupoprodaje, ali i najma nekretnina u Vinkovcima

Više od autora

- vl promo-
Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

Promatrajući kretanje na tržištu nekretnina na području grada Vinkovaca u 2019. godini, može se reći da je došlo do povećanja kupoprodaje u odnosu na ranije godine i to za 120%, najviše se bilježi porast kupoprodaje obiteljskih kuća ukupne površine od 500 do 600 kvadrata, koje su prosječno koštale nešto više od 550 kuna po kvadratu. Porast prodaje obiteljskih kuća prati i porast prodaje stanova površine od 40 do 59 metara kvadratnih, gdje je prosječna ostvarena kupoprodajna cijena gotovo 5.000 kuna po kvadratu. Što se tiče poslovnih prostora na području grada Vinkovaca najviše se prodaju poslovni prostori u prizemlju zgrada gdje je prosječna ostvarena kupoprodajna cijena 5.338,25 kn/m². Također, u posljednjih nekoliko godina bilježi se i porast kupoprodaje građevinskog zemljišta i to za 123%, najčešće prodavane površine one su od 300 do 500 m², po prosječnoj ostvarenoj kupoprodajnoj cijeni od 131,23 kn/m².

Zanimljivo je i primijetiti, kada je najam u pitanju, kako se najčešće unajmljuju stanovi površine od 25 do 39 m², po cijeni od 20,38 kn/m², zatim obiteljske kuće površine od 500-600 m², po cijeni od 2,08 kn/m², dok cijena najma poslovnog prostora na području grada iznosi 3,41 kn/m².

“Prateći trendove možemo reći da se na području grada Vinkovaca, u posljednjih 3-4 godine povećao promet nekretnina i što se tiče kupoprodaje i što se tiče najma, a što je dobar pokazatelj gospodarskog razvoja i razvijenosti grada. Podatke za 2020. godinu još nismo u cijelosti kompletirali, no, nadamo se da će se pozitivan trend prometa nekretninama nastaviti bez obzira na probleme koje je izazvala pandemija korona virusa”, ističe pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu Marina Šimić Karaula.

Dodaje kako Vinkovci imaju status velikog grada, te obuhvaća područje katastarskih općina Vinkovci I i II, Mirkovci i Vinkovačko Novo Selo, ta je kao takav u obvezi svake godine izraditi godišnje izvješće o tržištu nekretnina, koje obuhvaća događanja na lokalnom tržištu nekretnina, a koja su u prethodnoj kalendarskoj godini evidentirana u zbirci kupoprodajnih cijena. Izvješće o tržištu nekretnina donosi nužne podatke o rasponima postignutih kupoprodajnih cijena za različite vrste nekretnina, odnosno obiteljske kuće, stanove, poslovne prostore, građevinska zemljišta i slično, kao i podatke o visini kretanja ugovorenih zakupnina i najamnina i druge analize u svezi s promjenama i razvojem na lokalnom tržištu nekretnina.


Osim kupoprodaje, u Vinkovcima raste i broj novoizgrađenih objekata. U 2019. godini izdano je tako ukupno 97 građevinskih i 132 uporabne dozvole. Za usporedbu, 2016. godine izdano je 39 građevinskih dozvola i 207 uporabnih dozvola.

Iznimka je prošla godina kada je izdana ukupno 41 građevinska i 115 uporabnih dozvola, što je i razumljivo s obzirom na neprilike koje su snašle cijeli svijet pa tako i Hrvatsku i Vinkovce. “Moram prije svega reći kako je broj zaprimljenih i obrađenih zahtjeva veći, ali nije ih sve bilo moguće pozitivno riješiti. Nakon određenog rasta, u protekloj godini vidi se ipak trend smanjenja broja podnesenih zahtjeva, a posljedično i izdanih dozvola što svakako pripisujem situaciji koja je nastala kao posljedica pojave korona virusa”, objašnjava pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Davor Mecanović.

U 2019. godini, napominje, dogodio se jedan iznimno značajan napredak u području izdavanja akta za gradnju, a zahvaljujući uvođenju sustava eKonferencija putem kojeg se podnosi, prikuplja i obrađuje dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola.

“Ovaj postupak smanjuje “gubljenje vremena” od jedne do druge ustanove, u kojima mora ishoditi dokumentaciju, jer službenik u odjelu nadležnom za izdavanje dozvola obavlja prikupljanje svih potvrda koje su neophodne za izdavanje dozvole. Osnovni cilj ovog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja postupaka čime se postiže jednostavnije i brže rješavanje zahtjeva”, naglašava Mecanović. Svaki korisnik sustava, dodaje, u mogućnosti je priložiti dokumentaciju čime se postiže brža i djelotvornija obrada zahtjeva, a podnositelji zahtjeva putem sustava eDozvola mogu obaviti sve potrebne radnje te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je etapi rješavanje njihovih predmeta.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno