Prema prvoj privremenoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, poljoprivredna proizvodnja je u 2020. godini narasla za 4,7% u odnosu na prošlu godinu odnosno s 17,9 milijardi kuna na 18,8 milijardi kuna. Također, zabilježen je porast neto dodane vrijednosti i produktivnosti od gotovo 10%.

Podaci o porastu neto dodane vrijednosti i produktivnosti navode na zaključak da bi rast mogao biti trajniji. Svakako treba pričekati konačne procjene, pri čemu su one posljednjih godina uvijek pozitivnije u odnosu na prve privremene procjene. Zahvaljujem svim hrvatskim poljoprivrednicima i poljoprivredno-prerađivačkoj industriji na volji, naporima, ulaganjima, trpljenju poremećaja te na tihom, ali vrlo dobro organiziranom radu, prvim, drugim i trećim smjenama, nabavkama inputa u otežanim uvjetima, dobrim inicijativama i kritikama”, ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Naglasila je i kako će i u budućnosti, u suradnji s poljoprivrednicima, poticat preobrazbu, fokusiranjem na one prave, bilo male, bilo velike, jer na taj način najbolje čuvamo selo, te brzim reakcijama na poremećaje u skladu s mogućnostima Državnog proračuna.

“Ono što je jednako važno, nastavit ćemo s upornim radom na ukidanju izvoznih barijera, dobivanjem veterinarskih certifikata i predlaganjem mjera Europskoj Komisiji”, poručuje ministrica Vučković.

Zanimljivo je primijetiti i kako je, prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, vanjskotrgovinskom razmjenom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske u prvih osam mjeseci 2020. godine smanjen deficit u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 24% odnosno za više od 226 milijuna eura te iznosi 717,5 milijuna eura. Vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda porasla je za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosno za 45,8 milijuna eura, dok je vrijednost uvoza smanjena za 7,6% ili više od 180 milijuna eura. Stupanj pokrivenosti uvoza izvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u razdoblju od siječnja do kolovoza 2020. godine iznosi 67,07% i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećan je za više od 7%.