Foto: Općina Tovarnik
Kako je i najavljeno na otvorenju, 22. prosinca prošle godine, s prvim danima siječnja svoja vrata za žitelje općine Tovarnik otvorilo je Reciklažno dvorište, kojm upravlja tvrtka Eko-Flor Plus. Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Tovarnik“ vrijedan je 4.557.236,32 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 85 % odnosno s 3.807.501,66 kuna, a ostatak sredstava osigurala je Općina Tovarnik.
U Reciklažnom dvorištu može se odložiti: problematični odnosno opasni otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva te ostali predviđeni otpad.