Radovi na izgradnji istočne obilaznice grada Vinkovaca vrijedni 120 milijuna kuna započeli su u svibnju 2017. godine i za sada teku predviđenom dinamikom. Do danas je tako realizirano oko 70 posto predviđenih sredstava i preko 80 posto predviđenih radova. Nedavno je, po obilasku gradilišta, gradonačelnik Ivan Bosančić izrazio zadovoljstvo onim što je vidio, kao i dinamikom radova te posebice istaknuo to što je uvažena inicijativa Grada da se križanja sa semaforima zamijene rotorima kao puno bolje rješenje.

Upravo je jedan od ukupno tri rotora istočne obilaznice, onaj na izlazu iz grada prema cesti Vinkovci-Županja, jučer pušten u promet. Na tom mjestu semafori, koji su u posljednjih nekoliko godina regulirali promet, u potpunosti su uklonjeni. Osim ovoga, rotori će biti izgrađeni u Maloj Bosni i na ulazu u Nuštar.

Mi se nadamo kako ćemo se za Dan grada imati priliku provozati obilaznicom. Vidimo kako je većina planiranog odrađena i još ostaje ona zadnja, finalna etapa. Za asfaltiranje je preostao tek kilometar ceste, a svoje obrise dobili su svi objekti na obilaznici i gotovo svi su u završnoj etapi, a što je bilo najzahtjevnije. Drago mi je da radovi idu zacrtanim smjerom i da se ispunjavaju rokovi. Znamo da smo tražili određene izmjene, da se umjesto križanja sa semaforima naprave rotori, i zbog toga ćemo morati još neko vrijeme pričekati kako bi mogli koristiti samu obilaznicu, ali, evo, možemo reći da su radovi došli u tu fazu da vidimo sam kraj i da će građani što prije moći koristiti ovaj pravac“, poručio je gradonačelnik.

Inače, projektom vrijednim 120 milijuna kuna isfinancirana je gradnja dvije etape obilaznice. Ukupno, riječ je o 7 kilometara ceste i četiri objekta: nadvožnjak preko željezničke pruge Zagreb-Tovarnik, nadvožnjak preko kraka 5 čvora “Vinkovci–istok”, nadvožnjak preko željezničke pruge Vinkovci-Drenovci i nadvožnjak preko industrijskog kolosijeka za Silos.