Ministarstvo poljoprivrede danas je izvjestilo o opozivu proizvoda: Parboiled riža u vrećici 4x125g Golden Sun (LOT 18/06/0514, najbolje upotrijebiti do 31.12.2019), radi utvrđene prisutnosti pesticida Tricyclazola.

Distributer proizvoda je tvrtka ROL-RYZ Sp.z o.o., ul. celna 2, Gdynia, Poljska, a proizvod na tržište RH stavlja subjekt u poslovanju s hranom Lidl Hrvatska, Velika Gorica. Zemlja podrijetla: Tajland.

Proizvod nije u skladu s Uredbm (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o povratu proizvoda dostupni su na službenoj stranici subjekta u poslovanju s hranom https://www.lidl.hr/hr/Obavijest-kupcima-7189.htm