Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donose preporuke o provođenju programa obveznog cijepljenja. Tako ističu da nema medicinskog razloga za odgađanje redovnog cijepljenja zbog epidemije koronavirusa, odnosno, primovakcinaciju ne bi trebalo odgađati, i potrebno je nastaviti provedbu primarnog cijepljenja u dojenačkoj dobi kao i provedbu nadoknadnog cijepljenja kod djece koja nemaju završenu primovakcinaciju. To se odnosi ma BCG cijepljenje u rodilištima te na primarno cijepljenje protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, Haemophilusa influenzae tip b, hepatitisa B, primarno cijepljenje protiv pneumokokne bolesti, te primarno cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubele.

“Nije poznato koliko će trenutna epidemiološka situacija potrajati, a odgodom primovakcinacije moglo bi doći do pojava epidemija bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, pri tome  se posebno misli na hripavac i ospice. Revakcinaciju se može odgoditi na period od mjesec do dva, iako niti revakcinaciju ne bi trebalo odgađati na duži period”, ističu.

U ovom trenutku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo predlaže odgodu docjepljivanja do kraja svibnja. Prilikom provođenja cijepljenja potrebno je osigurati da ne dolazi do miješanja bolesne i zdrave djece u čekaonici, odnosno trebalo bi omogućiti posebne termine za cijepljenje djece koje roditelji trebaju poštivati.