Vlada je na posljednjoj sjednici uputila Hrvatskom saboru u drugo čitanje Konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. Također, donijela je Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za donošenje Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 vrijednog 3 milijuna kuna te Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, kojima će se omogućiti nastavak kriznih mjera pomoći sektoru vinarstva u vrijednosti od 20 milijuna kuna.

Provedbom Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 sanirat će se pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost proizvođača i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave COVID-19, čime će se zadržati postojeća razina zaposlenosti, proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju te spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom, za što je predviđeno 3 milijuna kuna iz Državnog proračuna. 
  
Kontinuitet pomoći u koronakrizi osiguran je i u sektoru vinarstva, i to izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine kojima se nastavlja provedba kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina do 15. listopada 2021. godine, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Naime, za mjeru Destilacija vina u kriznim slučajevima osigurano je 10 milijuna kuna i omogućit će destilaciju 2 milijuna litara vina, dok se za mjeru Potpora za krizno skladištenje vina dodjeljuje 10 milijuna kuna kao potpora za skladištenje 4 milijuna litara vina u trajanju do 60 dana.