Medicinske sestre diljem svijeta slave Međunarodni dan sestrinstva, koji se obilježava na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Svijet poklanja veliki značaj Međunarodnom danu sestrinstva, pa je i Svjetska zdravstvena organizacija odredila ovu, 2020. godinu za “Godinu medicinskih sestara i babica”.

Međunarodni dan sestrinstva obilježava se 12. svibnja kao prigoda za podsjećanje na važnost i ulogu ovog zanimanja. Medicinske sestre kao primarni davatelji zdravstvenih usluga imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i utjecaj na socijalne odrednice zdravlja. Među ciljevima s naglašenom ulogom medicinskih sestara nalazi se društvo bez siromaštva, budući da mu medicinske sestre, koje u radu s ranjivima i bespomoćnima imaju uvid u zdravstvene potrebe pojedinca izvan medicinskih dijagnoza, mogu značajno doprinijeti. Osim toga, medicinske sestre važne su u osiguravanju kvalitetne edukacije, jer provode edukaciju o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, ranom skriningu i detekciji bolesti.

Međunarodno vijeće medicinskih sestara obilježava Međunarodni dan sestrinstva sloganom „Sestrinstvo – glas koji vodi – zdravlje za sve”.

Kad je riječ o osiguranju odgovarajućeg posla i ekonomskog rasta, medicinske sestre imaju ključnu ulogu u određivanju kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene skrbi. U cilju koji teži smanjenju nejednakosti, naglašena uloga medicinske sestre je zagovaranje prava pacijenata i neprihvaćanje socioekonomskih razlika. Glas za zdravstvene potrebe svih ljudi bogato je naslijeđe sestrinske profesije. U zdravstvu većine zemalja svijeta medicinske sestre čine većinu kvalificiranog medicinskog osoblja pa time imaju i velike mogućnosti u borbi za zdravlje na ovom planetu.

Za medicinske sestre i tehničare ovo je bilo izuzetno zahtjevno razdoblje, koje, nažalost nije završilo. U Hrvatskoj ih je oko 40 tisuća, nedostaje ih od 8 do 12 tisuća i potreba je sve veća.