U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima jučer je održana sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije pod predsjedanjem načelnika Stožera Zdravka Kelića. U uvodnom dijelu sjednice raspravljalo se o radu Stožera tijekom tekuće godine, a članovi Stožera podnijeli su izvješća, svatko iz svog područja djelovanja. Zaključeno je kako godina protiče bez izvanrednih događaja izuzev pripravnosti u mjesecu ožujku radi visokog vodnog vala rijeke Save. Načelnik Kelić zahvalio je svima na radu, izrazivši nadu kako će i sljedeća godina proteći bez izvanrednih događaja a ukoliko ih i bude svi članovi stožera su obučeni i visoko motivirani, zajedno s operativnim snagama na terenu, raditi na zaštiti građana i njihove imovine. U nastavku sjednice predstavljen je plan aktivnosti za 2019. godinu od kojih treba izdvojiti izradu Procjene rizika za Vukovarsko-srijemsku županiju, Analize stanja sustava civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite u 2019. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te održavanje vježbi i smotriranja, kvalitetno održavanje i servisiranje specijalističke opreme, te izradu i kandidiranje projekata iz područja civilne zaštite, osobito onih koji se odnose na otpornost prostora i prevenciju. U završnom dijelu sjednice, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar Tomislav Dujmić, nazočne je izvijestio o održanoj nacionalnoj Konferenciji dobre prakse, inovacije i razvoj sustava od poplava “DAREnet”. Na Konferenciji su domaći stručnjaci i praktičari razmijenili iskustva i znanja i ukazali na moguća rješenja i alate u prevenciji od poplava.