Skidanje uroda s polja polako je pri kraju i približava se vrijeme skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Nakon završene žetve žitarica borba za očuvanjem postignutog prinosa i kvalitete ne prestaje već se nastavlja i u skladištu. Najznačajniji insekti koji mogu utjecati na kvalitetu i količinu uskladištenog proizvoda u skladištu su žitni žižak, žitni moljac, kukuruzni žižak, ambarev moljac, brašneni moljac, mali i veliki brašnar, grahov žižak i drugi. Značajne mjere borbe protiv tih nametnika su održavanje higijene skladišta, odnosno održavanje skladišnog prostora urednim i čistim, uklanjanje starih žitarica zaostalih zaliha, održavanje odgovarajuće temperature i provjetrenosti objekta, a također vrlo bitna preventivna mjera je obavljanje detaljne dezinsekcije prostora prije unošenja mase novog roda. Dezinsekcija podrazumijeva primjenu dozvoljenih insekticida za tu namjenu, a problem je sve veći jer je na tržištu sve manje dozvoljenih sredstava. Važno je napomenuti, da oni koji u čišćenju skladišta upotrebljavaju sredstva koja oslobađaju plin fosfin, moraju biti svjesni da isti na sva živa bića djeluje kao inhibitor disanja. U zatvorenim prostorijama je vrlo otrovan plin za sva živa bića podrazumijevajući i čovjeka.