Završna konferencija projekta “Škole različitih jednakosti”, u sklopu koje je održana prezentacija ostvarenih pokazatelja i aktivnosti razvijenih kroz projekt, kao i Etno show učenika škola koje su sudjelovale u projektu, održana je danas u Hrvatskom domu u Vukovaru. Riječ je o projektu čiji nositelj je Ekonomska škola Vukovar, a partneri su učilište Studium-ustanova za obrazovanje odraslih, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci i Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci.

Projekt traje 24 mjeseca, odnosno od 30. studenog 2017. do 30. studenog 2019. godine, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava za “Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja”, u iznosu od 1.199.006,88 kuna.

“Aktivnosti projekta uključile su više od 100 odgojno-obrazovnih djelatnika iz triju škola koje su partneri na projektu zajedno sa Učilištem Studium iz Vukovara, ustanovom za obrazovanje odraslih. Provedene projektne aktivnosti za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika su edukacije o izradi i provedbi kurikuluma za interkulturalnu i digitalnu pismenost, edukacije o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija/IKT-al u nastavi, edukacije o metodologiji ishoda učenja i radionice na temu interkulturalnosti. Kroz povećanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika za interkulturalnu i digitalnu pismenost storeni su preduvjeti za uspješnu provedbu razvijenih izvannastavnih aktivnosti te je na taj način učenicima spomenutih ustanova osigurana prilika za bolji suživot u zajednici”, ističe Ana Gale iz učilišta Studium.

Unutar projekta Škole različitih jednakosti također su razvijene izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama koje su bile partneri na projektu. “Radi se o aktivnostima pod nazivima Interkulturalci i E-novinari – izvannastavne alktivnosti za srednje škole, Klub knjige, Dječje tradicijsko interkulturalno stvaralaštvo, Mali filmaši te E-novinari-izvannastavne aktivnosti za osnovne škole, a u kojim je ukupno sudjelovalo 106 učenika. Svih 6 izvannastavnih aktivnosti uvršteno je u školske kurikulume. Ovim izvannastavnim aktivnostima povećala se razina znanja i vještina djece o pravima nacionalnih manjina, razina svijesti o sličnostima i različitostima, te svijest djece i mladih o važnosti suživota i njegovanja kulture tolerancije, kao i prihvaćanja i uvažavanja različitosti ljudskih prava. Učenici su sve te teme obradili kroz nekoliko razvijenih izvannastavnih aktivnosti, te su također učili o povijesti drugih kultura prisutnih u njihovom okruženju, što je i bio preduvjet za razvoj interkulturalnosti”, objašnjava ravnateljica Ekonomske škole Vukovar Mira Majstorović.

U Etno showu održanom nakon završne konferencije projekta, učenici su demonstrirali naučeno kroz pjesmu i plesove, te snimljene filmove i prezentacije i time pokazali koliko je važno njegovati različitosti i učiti mlade o prihvaćanju istih. Kao rezultat izvannastavnih aktivnosti razvijen je portal Škole jednakih različitosti www.skolejednakihrazlicitosti.com. koji je temelj razvoja svijesti o potrebama interkulturarne i digitalne pismenosti na ovom području.