Shodno natječaju za operaciju 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ te zahvaljujući pravovremenoj aplikaciji Općini Jarmina je, kao i većina općina u Republici Hrvatskoj u prosincu prošle godine iz EU fondova odobreno 7,4 milijuna kuna za izgradnju dječjeg vrtića.

U četvrtak, 11. srpnja u općinskoj vijećnici Općine Jarmina potpisan je ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Jarmini. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić s tri dječje skupine i upravom, odabrana je najpovoljnija ponuda sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Najpovoljniju ponudu dala je tvrtke Bodat d.o.o. Vinkovci koja će sljedeći tjedan i krenuti s radovima. Nadzor nad izvođenjem radova obavljati tvrtka Solux d,o.o. Vinkovci. Jarmini je odobreno sto posto nepovratnih sredstava za gradnju vrtića – 7,4 milijuna kuna.

Načelnik Općine Andrija Draganić kaže da će mu kapacitet biti 50 djece. “Konačno će i Općina Jarmina dobiti vrtić. Sada imamo predškolu koju financiramo, a odvija se u sklopu naše Osnovne škole, a općina sufinancira i odlazak djece u vrtiće u Ivankovu i Vinkovcima.”, rekao je Draganić te dodao kako je cijena gradnje nešto manja od 7, 4 milijuna, točnije 6,9 milijuna kuna i očekuje da sljedeće godine u ovo vrijeme vrtić bude završen i uređen sa svom pripadajućom opremom.

Trenutno se obavljaju posljednje pripreme na gradilištu kako bi u ponedjeljak, 22. srpnja, tvrtka Bodat mogla započeti s radovima. Za one koji možda ne znaju kažimo da će se novi vrtić graditi na prostoru stare škole, i riječ je o jednom mirnom kutku za djecu.