Na svojoj posljednjoj sjednici, Grad Ilok odlučio je kako će od sada imati samo jedan mjesni odbor, umjesto dosadašnja četiri. Ta odluka stigla je nakon što su se izjasnili stanovnici Iloka, budući da ih je na to u travnju pozvala gradonačelnica Marina Budimir.

Budimir je potaknula inicijativu za smanjenjem broja MO-a obrazloživši to veličinom grada, odnosno smanjenim brojem stanovnika, ali i (ne)radom pojedinih iločkih MO-a. Iločani su imali rok od 45 dana za izjašnjavanje o inicijativi gradonačelnice Budimir.

“Odaziv je bio vrlo malen, no većina građana bila je za to da Ilok ima jedan mjesni odbor, dok se njih nešto manje izjasnilo za dva“, rekla je nakon sjednice predsjednica iločkog Gradskog vijeća, Marija Dobošević te najavila kako će, budući da je mjesnim odborima istekao mandat, izbori najvjerojatnije biti održani najesen. “U Iloku će biti jedan MO naziva “Ilok”, a u prigradskim mjestima, Šarengradu, Bapskoj i Mohovu, ostaje kao i dosad po jedan MO. Iločki će imati devet članova, a po selima je to sedam članova“, dodala je Dobošević.

Odluka o smanjenju broja MO-a na području samog Iloka donesena je na Gradskom vijeću gotovo jednoglasno.

Zbog izmjene broja mjesnih odbora, vijećnici su donijeli i odluku o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka. Također, vezano uz smanjenje broja mjesnih odbora u Iloku, donesena je i odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka. Kako je umjesto četiri MO-a odlučeno o postojanju jednog, dodana je nova odredba o potrebnom najmanjem broju potpisa koje su birači dužni prikupiti kao predlagatelji kandidacijske liste grupe birača.