Vinkovački vodovod i kanalizacija s partnerima iz Hrvatske i Srbije sudjeluje u provedbi Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska–Srbija “X-DEGREE” čija vrijednost iznosi 1.696.336,09 eura. Projektom su osigurana sredstva za izgradnju solarnih elektrana na lokacijama uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Ivankovo, Otok i Cerna te vodospremama odnosno distribucijskim centrima Kanovci, Retkovci i Lipovac ukupne snage 140 kW. Projektom su također osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije bioplinskog postrojenja na UPOV-u Vinkovci.

Projektnim aktivnostima bit će osigurana izgradnja 380 kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije te kogeneracijskog postrojenja u Somboru s 200 kW električne i 230 kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom je predviđena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru te stvaranje preduvjeta za fizičku realizaciju tih objekata koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Projektom će se omogućiti i uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročistačima otpadnih voda komunalnih poduzeća.

S obzirom na to da je ovaj projekt označen kao primjer dobre prakse u Vinkovce su jučer došli predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europske komisije koje su predvodile Stella Arneri iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Joanna Kiryllo kao predstavnica Europske komisije koje su posjetile Distribucijski centar Kanovci na kojem se kroz ovaj projekt gradi najveća fotonaponska elektrana. Ta je solarna elektrana snage 134 kW uz predviđenu godišnju proizvodnju električne energije od 174033 kWh, što dovodi do uštede od 16,13 posto u odnosu na 2018. godinu te smanjenje emisije CO² od 101444 kg/godišnje. 

Osim elektrane na DC Vinkovci, pri završetku izgradnje su i fotonaponske elektrane na UPOV-u Ivankovo i UPOV-u Otok ukupne snage 100 kW (2×50 kW) uz predviđenu proizvodnju energije od 122031 kWh, te smanjenje emisije CO² za 73218 kg/godišnje. Do kraja projekta još je potrebno izgraditi fotonaponske elektrane na UPOV-u Cerna, DC-u Lipovac i DC-u Retkovci. Također, za UPOV Vinkovci potrebno je izraditi projekt bioplinskog postrojenja, a raspisivanje natječaja planirano je za polovicu veljače 2019. godine. Ukupna ugovorena investicija za izgradnju fotonaponskih elektrana iznosi 4.560.837,35 kuna od kojih je tijekom tijekom 2018. godine odrađeno te situirano 3.058.738,01 kuna, odnosno 67,7% posto.