Danas slavimo Dan žena. Prvi je obilježen 8. ožujka 1909. godine u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Taj dan predstavlja povijesnu borbu žena za ravnopravnost kojom su izborile pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na odabir majčinstva, pravo na obnašanje svih funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima. Unatoč tome, još uvijek postoje kulture poput onih u zemljama Trećeg svijeta, koje žene smatraju manje vrijednima, a i u mnogim razvijenim zemljama jednakost žena i muškaraca tek je mrtvo slovo na papiru.

Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se početkom 20. stoljeća, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije, koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Sve je počelo u New Yorku 8. ožujka 1857. godine, kada su radnice u tvornici tekstila štrajkale zahtijevajući bolje uvjete rada i veće plaće, a dva mjeseca kasnije osnovale su sindikat.

Povodom Međunarodnoga dana žena, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije ukazuje kako unatoč brojnim pomacima posljednjih desetak godina, u Hrvatskoj još uvijek nije postignuta puna ravnopravnost muškaraca i žena. Europski parlament ove godine povodom Međunarodnog dana žena stavlja naglasak na žene u politici, želeći time ukazati na ogroman doprinos koji žene daju u politici na europskoj i nacionalnoj razini te u tom smislu želi povećati prisutnost žena na visokim menadžerskim funkcijama. Posebice iz Europskoga parlamenta pozivaju žene na glasanje i kandidaturu na sljedećim europskim izborima. Kako kažu, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije pridružuje se ovim nastojanjima i naglašava potrebu veće političke participacije žena.

Ujedno, ove godine posebno ukazuju na težak položaj žena na tržištu rada na kojemu žene nailaze na brojne prepreke i diskriminaciju temeljem dobi i majčinstva, a pogotovo na poraznu činjenica da žene i muškarci za isti posao nisu jednako plaćeni, odnosno da je ženski rad poslovično podcijenjen.

Sve su češća izvješća o zlostavljanju i izrabljivanju žena na radnim mjestima i kršenju radničkih prava. S druge pak strane, u ukupnom broju nezaposlenih u Hrvatskoj, žene čine 58 posto. Da bi se to stanje promijenilo, potreban je ogroman napor i rad svih segmenata našeg društva, jer bez istinske ravnopravnosti spolova nema niti istinske demokracije.