Savjet mladih Grada Vinkovaca savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje ima jedanaest članova, a cilj je Savjeta promicati i zagovarati prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Kroz svoj program Savjet mladih otvara i raspravlja određene teme te predlože raspravu o pojedinim pitanjima.

Program rada Savjeta mladih Grada Vinkovaca za 2019. godinu sadrži pet programskih područja i teme koje članovi Savjeta drže važnima i od interesa za mlade te na njih žele upozoriti i raspraviti ih na razini aktualne gradske vlasti, a s ciljem unaprjeđivanja položaja mladih u Vinkovcima. Tako su u svom programu, između ostaloga, poseban su naglasak stavili na obrazovanje i zapošljavanje te na na zdravlje i socijalnu politiku vezanu za mlade.

Odgovornost društva za podjednaku dostupnost obrazovanja svim mladima

“Obrazovanje je ono što prepoznajemo kao osnovu dugoročne društvene stabilnosti, a uz formalno važno je naglasiti i postojanje neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, koji su komplementarni formalnom obrazovnom procesu i pridonose osobnom i društvenom razvoju mladih. Naš je cilj, u suradnji s mjerodavnim ustanovama i organizacijama, kroz organiziranje edukativnih tribina približiti mogućnosti koje nude takvi programi u svrhu dodatnog informiranja mladih te ih tako tako potaknuti na daljnje i konstantno učenje što bi rezultiralo aktivnijim sudjelovanjem u društvu, svim društvenim procesima i u procesima donošenja odluka”, ističe potpredsjednik Savjeta mladih Grada Vinkovaca Marko Brnjić.

Također, zbog značaja obrazovanja za mogućnost zapošljavanja, donošenja utemeljenih životnih odluka, te produktivnog, samostalnog i kvalitetnog života, društvo ima posebnu odgovornost u osiguravanju uvjeta za podjednaku dostupnost obrazovanja svim mladima. “Osobito je važno razviti sustav koji će pružiti šansu mladima slabijeg socio-ekonomskog statusa, onima koji imaju posebne obrazovne potrebe i onima koji su na druge načine u nepovoljnijem položaju. Dostupnost obrazovanja za sve jest najsnažniji činitelj u ujednačavanju životnih šansi”, ističe Brnjić te dodaje kako Savjet mladih, između ostaloga, poseban naglasak stavlja na zalaganje za još bolje i kvalitetnije uvjete učenika i studenata, pogotovo po infrastrukturalnim pitanjima.

Alarmantni rezultati istraživanja o zdravlju i životnim navikama mladih

U dijelu zdravlja i socijalne politike namijenjene mladima, Brnjić, između ostaloga, izdvaja značaj socio-pedagoških programa koji se bave mladima, prevencijom antisocijalnog ponašanja, pomoći mladima u nevolji, savjetovanjima, zaštitom žrtava nasilja. Provodeći takve programe popravlja se socijalna slika grada Vinkovaca, preventivno djeluje na delikvenciju, pružaju se rehabilitacijski tretmani i sprječava povratak u kriminal. Koliko je to nužno, napominje, govore istraživanja provedena unazad nekoliko godina o zdravlju mladih i njihovim životnim navikama, a rezultati su alarmantni.

“Istraživanja pokazuju kako su mladi ogledalo svoje bliže i dalje okoline. Postoji kontinuirani rast poznatih ovisnosti i rizičnog seksualnog ponašnja, a pod utjecajem trendova javljaju se nove ovisnosti. Problem suvremenog svijeta je i pretilost, a Hrvatska je među pet vodećih zemalja EU po broju pretile djece. Problemi se odnose i na mentalno zdravlje jer 30 posto mladih ima simptome anksioznosti, a 20 posto ima simptome depresije i stresa, pri čemu Hrvatska ne zaostaje za svjetskim rezultatima. Isto tako, neka ponašanja koja su donedavno bila neprihvatljiva, sada, s obzirom na pošast i mnogobrojnost, prihvaćaju se kao normalna”, ističe Brnjić dodajući kako je program Savjeta mladih zato usmjeren na prevenciju kroz promicanje zdravog života, rekreativnog i profesionalnoga sporta, zaštite reproduktivnoga zdravlja i seksualno odgovornog ponašanja te poticanje prevencije svih oblika ovisnosti među mladima.

U rujnu nacionalni susret savjeta mladih

Savjet mladih grada Vinkovaca čine: Marko Brnjić, Luka Bradvica, Ivan Stažić, Petra Bošnjak, Stipe Matej Babić, Mario Dogan, Domagoj Bubalo, Dora Jurić, Ana Gega Dino Duždagić i Alen Petrinović. Kako drže da je za kvalitetan rad važna razmjena iskustava, između ostaloga, otvorena je i suradnja s kolegama iz grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a upravo se dogovara njihov posjet Vinkovcima u rujnu te zajednički odlazak u Slavonski Brod na Nacionalnu konferenciju savjeta mladih RH.