Grad Vinkovci na službenim mrežnim stranicama danas je objavio Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

Učeničke stipendije dodjeljuju se za jednu školsku godinu te će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine.

Za školsku godinu 2019./2020. bit će dodijeljeno maksimalno 60 učeničkih stipendija na način da će se po 20 stipendija dodijeliti učenicima 2., 3., i 4. razreda srednjih škola.

Učenička stipendija iznosi 300,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se kroz 10 jednakih mjesečnih anuiteta.

Kriteriji temeljem kojih će se vršiti bodovanje pristiglih zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija su: uspjeh u učenju (najviše 80 bodova), uspjeh na natjecanjima znanja (najviše 20 bodova), ostale posebnosti u kućanstvu podnositelja (najviše 15 bodova) te prihodovni kriteriji po članu kućanstva (najviše 35 bodova).

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Sve informacije o natječaju kao i zahtjevi za stipendiju koji se podnose na propisanom obrascu koji izdaje Upravni odjel društvenih djelatnosti, mogu se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Vinkovaca i u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti.

https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-dodjelu-ucenickih-stipendija-redovitim-ucenicima-srednjih-skola-s-prebivalistem-na-podrucja-grada-vinkovaca-za-skolsku-godinu-20192020