13 C
Vinkovci
Nedjelja, 29. svibnja 2022.

Što carina radi s namirnicama koje zaplijene?

Više od autora

- vl promo-

Poštuje se zakon, ali i usrećuje najpotrebitije: Znate li gdje završi hrana koja se zaplijeni na carini? Sukladno Zakonu o carinskoj službi Carinska uprava ovlaštena je za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela tijekom provedbe nadzornih aktivnosti, kako pri uvozu tako i nadzorom trgovine na unutarnjem tržištu.

Ukoliko oduzeta roba nema status robe Europske unije te se kao takva smatra stranom robom, Carinska uprava postupa sukladno carinskom zakonodavstvu Europske unije i s njima povezanim nacionalnim provedbenim propisima, odnosno sukladno odredbama Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije i Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom.

Tim Pravilnikom određeno je da po izvršnosti odluke o oduzimanju ili ustupanju robe područni carinski ured određuje da li će se roba prodati ili besplatno dodijeliti ukoliko se radi o posebnim kategorijama robe kao što su hrana, životinje, biljke, druga lako pokvarljiva roba i roba kojoj je propisom ograničen rok uporabe.
Za robu za koju je potrebno provesti neki prethodni pregled ili provjeru – sanitarni ili veterinarski pregled, homologaciju za vozilo i slično, primatelj robe prije stavljanja u uporabu dužan je isto provesti o vlastitom trošku.

Kome će se roba podijeliti?

Oduzeti predmeti mogu se besplatno dodijeliti, ako je to u javnom interesu, tijelima državne vlasti ako su ti predmeti pogodni za obavljanje njihove djelatnosti ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i neprofitnim organizacijama koje obavljanju odgovarajuću djelatnost ako su ti predmeti koji predstavljaju predmete povijesne, arheološke, etnografske, kulturne, umjetničke ili znanstvene vrijednosti ili su pogodni za obavljanje humanitarne, socijalne, druge društvene ili općekorisne djelatnosti.

I kod ove vrste besplatne dodjele primatelj robe dužan je o svome trošku provesti, ukoliko je to potrebno prije stavljanja u uporabu same robe, neke od potrebnih pregleda i ispravnosti iste (sanitarni, zdravstveni ili veterinarski).

U slučajevima zaplijenjene hrane ona se najčešće besplatno dodjeljuje raznim humanitarnim i dobrotvornim organizacijama i udrugama: Hrvatskom Crvenom križu, Caritasu, pučkim kuhinjama, domovima za starije i nemoćne.

U 2018. godini oduzeto je: 20.411kg mesa i mesnih prerađevina; 5.206 komada konditorskih proizvoda; 3.331 litara mlijeka i mliječnih prerađevina; 14.674 kg povrća, voća, gljiva i biljaka; 6.052kg ostalih prehrambenih proizvoda.

U 2018. godini provedeno je i ukupno 210 postupka dodjele različite vrste robe (kao što su hrana, druga pokvarljiva roba, razne vrste odjeće, obuće i sl.) brojnim humanitarnim udrugama, pučkim kuhinjama, domovima za starije i nemoćne, itd.

Također, u 2018. godini, Carinska uprava u Državni proračun, je u postupcima javne prodaje oduzete robe ostvarila prihode od prodaje u iznosu od ukupno 5.195.236,40 kn.

Granični prijelazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Na području Vukovarsko-srijemske županije, a u sastavu Područnog carinskog ureda Osijek, najčešće zapljene prehrambenih proizvoda događaju se na graničnim carinskim uredima i to pri unosu ili iznosu određenih vrsta robe u putničkom prometu.

Stoga se u ovom području najčešće radi ooduzimanjima manjih količina prehrambenih proizvoda pa nije moguće robu dugotrajno čuvati da bi se dodijelila u humanitarne svrhe već se ista mora što žurnije zbrinuti, odnosno istu preuzima zbog ekološkog zbrinjavanja, odnosno uništenja, za to određena pravna specijalizirana tvrtka.

Tijekom 2018. godine na graničnim prijelazima u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su u sastavu Područnog carinskog ureda Osijek ukupno je bilo 432 zapljene proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja koji su pronađeni u osobnoj prtljazi putnika a čiji je uvoz zabranjen.
Ukupno je zaplijenjeno u malim i pojedinačnim zapljenama tijekom 2018. godine :
2.749,40 kg mesa i mesnih prerađevina (svježeg, suhog mesa), 3.617,20 kg mlijeka i mliječnih prerađevina (sir, vrhnje, sirni namazi) I 591,35 kg ostalih proizvoda životinjskog podrijetla (jaja, med, mast).

Nužno je ponovno naglasiti kako humanitarne organizacije i dobrotvorne ustanove moraju pri preuzimanju prehrambenih proizvoda na vlastiti trošak provesti potrebne sanitarne i ostale preglede hrane, što nažalost neke ustanove nisu u mogućnosti obaviti pa ih isto i sprječava u preuzimanju hrane koje Carinska uprava oduzme u mjerama nadzora. Takav oprez je i razumljiv obzirom da se radi o lako kvarljivoj robi.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno