Danas su čelnici školskih sindikata predali Vladi najavu štrajka koji će se u osnovnim i srednjim školama održati 10. listopada, ocjenivši da Vlada, dva tjedna od posljednjeg sastanka, nema stav o njihovom zahtjevu za povećanjem koeficijenata složenosti poslova od 6 posto.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec predali su Vladi u urudžbeni zapisnik najavu štrajka u osnovnom i srednjoškolskom sustavu. “Štrajk će se održati u četvrtak, 10. listopada, i trajat će do ispunjenja zahtjeva, a sindikati će o modalitetima i načinu održavanja štrajka izvijestiti dan ranije”, kazao je Mihalinec. Istaknuo je da sindikati od 5. rujna s Vladom razgovaraju o 6-postotnom povećanju koeficijenata složenosti poslova, a da su od posljednjeg sastanka protekla dva tjedna tijekom kojih je Vlada odgađala sastanke sa sindikatima. Šprem je navela kako sindikati do sada od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nisu dobili nikakve konkretne ponude.

“Na sastancima smo intenzivno raspravljali i argumentirali opravdanost naših zahtjeva. Doživljavamo da je to bilo testiranje hoćemo li popustiti, a jasno smo svaki put naznačili da od 6-postotnog zahtjeva ne odustajemo”, izjavila je Šprem. Postupak mirenja između Vlade i sindikata, koji se prema Zakonu o radu mora održati prije održavanja štrajka, održat će se u sljedećih pet dana. Mihalinec je ustvrdio da je štrajk nije sindikalni cilj, već se oni zalažu za to da Vlada ispuni njihove zahtjeve jer oni su argumentirani, moralni i pravedni.

“Ako do rezultata neće doći u fazi mirenja, doći će sigurno nakon pritiska i štrajka koji će doista trajati”, najavila je Šprem.