Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva udruge hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata da dostave potrebnu dokumentaciju u svrhu ostvarivanja sufinanciranja troškova autobusnog prijevoza povodom obilježavanja 24. obljetnice vojno – redarstvene operacije „Oluja“, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza 2019. godine u Kninu.

Potrebno je dostaviti: pisanu zamolbu s osnovnim podacima udruge ( točan naziv , ime i prezime odgovorne osobe, OIB, žiro račun, adresu i kontakte ), mjesto polaska i povratka autobusa., ponudu/predračun prijevoznika, popis osoba za koje se traži sufinanciranje ( ime i prezime, OIB, datum rođenja), ime i prezime osobe u svojstvu vođe puta te ime i prezime vozača uz kontakt i registracijske oznake vozila.

Udruge kojima se odobri sufinanciranje autobusnog prijevoza u Knin, obvezne su najkasnije do 20. kolovoza 2019. godine dostaviti izvješće o namjenskom utrošku isplaćenih sredstava, odnosno opisno i financijsko izvješće. Financijsko izvješće sadrži račun prijevoznika izdan na ime udruge iz kojeg je razvidna cijena usluge, relacija putovanja, datum polaska i povratka te izvadak iz poslovne banke kojim se dokazuje plaćanje usluge. Opisno izvješće sadrži popis osoba koje su sudjelovale u svečanom obilježavanju 24. VRO „Oluje“ u Kninu te opis aktivnosti koje je provela udruga u Kninu.

Trošak prijevoza Ministartsvo će financirati sukladno financijskim mogućnostima.

Zamolbe se zaprimaju zaključno s 26. srpnjem 2019. godine.