Na web stranici Vukovarsko-srijemske županije objavili su natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode poljoprivredne udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5 tisuća kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 20 tisuća kuna.

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Javni natječaj, koji je otvoren 26. ožujka. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 26. travnja. Sufinanciranje po Javnom pozivu odnosi se na razvoj i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i proizvoda, organiziranje i sudjelovanje na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, preradu i stavljanje proizvoda na tržište, organizaciju i sudjelovanje na izložbama i sajmovima te promociju proizvoda.