Projekt Gifts of nature još je jedan projekt Erasmus+ programa na kojemu je počela raditi OŠ Ivana Mažuranića. Projektne će aktivnosti u središte staviti darove prirode, a osnovni je cilj osvijestiti učenike i lokalnu zajednicu da priroda nije samo nešto što treba sačuvati, nego i izvor zdravlja i moguće zarade. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a partneri u projektu su škole iz Rumunjske, Slovačke, Turske i Španjolske. Učenici će se baviti aktivnostima kao što su pravljenje zimnice, izrada kozmetike i ukrasa od prirodnih materijala, istraživanje tradicijske baštine, izrada kalendara sa sezonskim jelima i slično. Učenici će se okušati i u marketinškim poslovima, za neke će proizvode morati osmisliti ambalažu, prodajne slogane, plakate i snimiti reklamu.

Ciljevi koji se žele ostvariti su: razvoj ekološke svijesti, shvaćanje da održivi razvoj može biti i izvor buduće zarade, razvoj interesa za kuhanje i zdravu prehranu, uviđanje vrijednosti eko-proizvoda, osposobljavanje za suradnju na međunarodnoj razini, širenje kulturnih horizonata kroz upoznavanje drugih kultura, razvoj komunikacijskih vještina, razvoj medijske pismenosti i razvoj digitalnih kompetencija

Kako bi se postigli ciljevi projekta potrebno je dobro planiranje i kvalitetno komuniciranje s partnerima. Velika su pomoć i projektni sastanci, a prvi je održan u OŠ Ivana Mažuranića koja je početkom studenog ugostila predstavnike škola partnera. Gosti su se upoznali s gradom, dogovorili način na koji će provoditi aktivnosti i upravljanje projektnim budžetom te su izabrali logo i slogan projekta, a svaka je škola predložila po jedan učenički rad u obje kategorije. Za najbolji je logo izabran prijedlog škole iz Slovačke, a slogan “All for nature, nature for all” učenice OŠ Ivana Mažuranića izabran je za slogan projekta.